Dr. Tomáš Doležal
 

MUDr. Tomáš Doležal

MUDr. Tomáš Doležal se dlouhodobě věnuje oboru plastické chirurgie a patří ke špičkovým odborníkům v tomto oboru nejen v České republice.

Odborný školitel firmy Allergan v oblasti prsních implantátů Natrelle, dříve McGhan.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze.
V roce 1996 složil atestaci I. stupně v oboru chirurgie. Atestaci v oboru plastická chirurgie získal v roce 2001 a následně mu byla udělena licence České lékařské komory v oboru plastické chirurgie

Eva Dudařová, asistentka
 

Eva Dudařová

Asistentka Eva Dudařová vyřizuje objednávky konzultací, telefonické a emailové dotazy klientů.

K zastižení je v pracovní dobu na telefonním čísle 608 369 436 nebo e-mailu admin@plastikapraha.cz.

Dr. No Name
 

MUDr. Roman Holzknecht

Po ukončení studia na Lékařské fakultě Královské Vinohrady v roce 1984, pracoval jako anesteziolog ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady až do roku 1993. Od roku 1990 získává zkušenosti rovněž v zahraničí, jako např. na Maltě, kde se věnoval anestezii novorozenců a dětí s vrozenými vývojovými vadami. Od roku 1994 pracuje jako soukromý anesteziolog. Absolvované přednášky a školení: * Celoživotní doškolování lékařů - celostátní kongresy, přednášky, kurzy

MUDr. Jana Jungwirthová
 
MUDr. Anna Jungwirthová

MUDr. Anna Jungwirthová, narozena v r. 1961 v Žilině, promovala na 3. lékařské fakultě v Praze v roce 1986. V průběhu studia na lékařské fakultě pracovala jako pomocná vědecká síla na katedře fyziologie, spolupracovala na klinických zkouškách využití magnetoterapie v léčbě bolestivých stavů, spolupracovala na publikaci o principech a využití magnetoterapie, která je dnes běžně užívanou metodou léčby bolesti. Po promoci pracovala jako asistentka na katedře histologie 3. lékařské fakulty, následně ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Od roku 1995 pracuje v privátním zdravotnickém zařízení EGK, s. r. o., které provádí ročně kolem 1 200 gastroskopických a stejný počet kolonoskopických vyšetření, aktivně provádí i enteroskopická vyšetření pomocí double balloon enteroskopu, endosonografi cká vyšetření, zavádění BIB, PEG. Má atestaci v oboru interního lékařství a gastroenterologie.