Obličej a hlava

Facelift (Rhytidectomy)

Operace obličeje a krku (facelifting) řeší problematiku stárnutí vypnutím kůže a podkožního aparátu v této oblasti.

Popis zákroku

Plastická operace čela (Forehead lift)

Operace čela je zákrokem, při kterém se vypne povolená kůže v této lokalitě a vyhladí vrásky s výrazným omezením jejich dalšího prohlubování.

Popis zákroku

Plastická operace čela


Plastická operace nosu (Rhinoplastika)

Plastika nosu řeší změny tvaru nosu dané vrozenými odchylkami nebo poúrazovými deformacemi.

Popis zákroku

Plastická operace nosu


Plastická operace očních víček (Blepharoplastika)

Operace očních víček, která má význam nejen pro estetický vzhled, ale i pro funkci oka, patří mezi nejčastější zákroky řešící problematiku změn způsobených stárnutím.

Popis zákroku

Plastická operace očních víček


Plastická operace uší (Otoplastika)

Tímto zákrokem lze upravit vrozené odchylky tvaru, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených, poúrazových).

Popis zákroku

Plastická operace uší