Plastická operace uší (Otoplastika)

Tímto zákrokem lze upravit vrozené odchylky tvaru, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených, poúrazových).

Rozsah kožního nadbytku, plastická operace uší (Otoplastika)

Rozsah kožního nadbytku
Umístění výsledné jizvy, plastická operace uší (Otoplastika)

Umístění výsledné jizvy

Normální boltec má horní úpon ve výši zevního očního koutku a okraj boltce vystupuje vzhůru do výše obočí. Úpon ušního lalůčku pak bývá přibližně v rovině nosního hrotu. Boltec normálně odstupuje v úhlu přibližně 20-30 stupňů. Ušní boltce jsou tvarově i anatomicky velmi složité orgány. Poměrně často pak můžeme sledovat změny tvaru a postavení, které se pohybují od nepatrných odchylek od normálu až po výrazné a závažné nepravidelnosti a vady. Změny tvaru a postavení boltců mohou být jak získané tak vrozené. Získané deformace a defekty vznikají po úraze nebo po chirurgickém zákroku. Vrozeně mohou být ušní boltce postiženy nedostatečným vyvinutím, což se projeví jak velikostními tak tvarovými změnami. Naštěstí většina vrozených vývojových vad není závažnějšího rozsahu. Nejčastěji se jedná o odchylky tvaru, velikosti a postavení u jinak dobře vyvinutých ušních boltců. Tyto vady mohou být velmi často vytvořeny na dědičném podkladě.

Otoplastika - kdy ji podstoupit

Odstávající uši - boltce jsou jednou z nejběžnějších kosmetických vad vůbec. Většinou bývá tato vada oboustranná. Úhel odstupu boltce však nemusí být na obou stranách stejný. Další z vrozených vad je odchylka ve velikosti boltce. Vyskytuje se oboustranně či jednostranně. Ušní boltec může být zvětšen buď celkově, nebo jen v některé jeho části. Tato velikostní odchylka se velmi často vyskytuje v kombinaci s odstávajícími boltci. Poslední skupinou vrozených vad jsou tvarové změny ušního boltce. Jsou poměrně časté a velmi rozmanité. Jednou z nejčastěji se vyskytujících vad v této skupině jsou ty, u nichž je relief více či méně vyhlazen a boltec tak nabývá plachtovitého tvaru, je plochý s nepravidelně zprohýbanou chrupavkou a zevně protaženým okrajem.

Průřez boltcem po korekci s modelačními stehy, plastická operace uší (Otoplastika)

Průřez boltcem po korekci s modelačními stehy
Průřez boltcem před korekcí, plastická operace uší (Otoplastika)

Průřez boltcem před korekcí

V jiných případech může být okraj boltce naopak abnormálně přehnut dopředu a jeho tvar je tak podobný kornoutu. Změny tvaru mohou být také lokalizovány na ušní lalůček, který může být dlouhý, široký, rozdvojený, přirostlý, malý až nevyvinutý, různě rotovaný atd. Pokud se jedná o výrazný stupeň některé z těchto vad, při kterém mohou velké odstávající či jinak deformované boltce dosti změnit výraz obličeje, trpí takto postižený jedinec velmi často posměšnými poznámkami ze strany svého okolí. To může být zvláště nebezpečné u malých dětí, u kterých mohou tyto reakce vyvolat psychické poruchy, jež se v mnoha případech velmi těžce napravují. S tím souvisí i to, že dítě si svou odchylku začne výrazněji uvědomovat až po vstupu do školního dětského kolektivu. Proto se snažíme tento problém pomocí operace uší vyřešit co nejdříve, tedy optimálně mezi 5-7 rokem života než začne dítě chodit do školy. Nikdy však neprovádíme operace uší u dítěte, které operaci uší jednoznačně odmítá a požadovaná otoplastika bývá spíše přáním rodičů, než dítěte samotného. S takovým pacientem se jednak velmi těžko spolupracuje, jednak může být vada méně závažná, dítě si ji neuvědomuje tak výrazně a proto ani nepožaduje její odstranění. Růstem se tato odchylka může sama částečně srovnat. Většinou se však růstem boltců vada spíše zvýrazní. Pokud tomu tak je a rozhodnutí k operaci uší přijde později, lze otoplastiku provést prakticky kdykoli.

Rozsah nadbytku před jeho odstraněním, plastická operace uší (Otoplastika)

Rozsah nadbytku před jeho odstraněním
Umístění výsledné jizvy po zmenšení boltce, plastická operace uší (Otoplastika)

Umístění výsledné jizvy po zmenšení boltce

V nižším věku si svou vadu uvědomují častěji chlapci než děvčata, což souvisí s tím, že dívky skrývají odstálé boltce dlouhými vlasy. S přibývajícím věkem, kdy se dívka začne výrazněji zajímat o svůj vzhled (hlavně úprava účesu), si začne více uvědomovat svou odchylku a přichází tak častěji v období puberty. Nejsou však výjimkou pacienti vyššího věku, kterým tato vada může začít více vadit například v souvislosti se změnou partnera či zaměstnání. Často tomu tak je i u mužů ve středním věku, kdy začne někdy velmi rychle ubývat vlasů. Rozsah operace uší u estetických vad ušních boltců závisí na typu vady.

Operace uší - zákrok

Otoplastika je prováděna v místním znecitlivění. Celkové znecitlivění, narkóza, je možné po dohodě s operatérem a anesteziologem v případě, kdy by plastika uší v místním znecitlivění nebyla vhodný. Děti je třeba předem připravit a zbavit strachu z operace uší a pobytu na oddělení. Pokud ale samy děti otoplastiku chtějí, bývají při operaci uší i v pooperačním období zcela bez problémů a mnohdy vše zvládají lépe než dospělí. U odstálých boltců je operační řez, a tedy i výsledná jizva, veden na zadní straně boltce. Pokud je otoplastika provedena v místním znecitlivění a vše probíhá bez komplikací, odchází pacient do domácího ošetření ještě v den operace uší. Pokud se plastika uší uskuteční v celkové anestezii, zůstává pacient při bezproblémovém průběhu hospitalizován do druhého dne do rána. Vzhledem k tomu, že je třeba druhý den po operaci uší provést kontrolu a převaz, doporučujeme pacientům ze vzdálenějšího bydliště místo zatěžujícího cestování rovněž hospitalizaci do druhého dne.

Otoplastika - pooperační péče

První dny po operaci uší by měl pacient pokud možno spát na zádech, čímž se zabrání výraznějším stranovým otokům a s tím související bolestivosti. Nedoporučuje se také fyzická zátěž. V prvních 3-4 dnech od operace uší přetrvává individuálně mírná či větší bolestivost boltců, zejména u dospělých. Děti snáší pooperační průběh dobře, protože jemná a pružná chrupavka dětských boltců nezpůsobuje tak výraznou bolestivost. Dojde-li však k postupnému zvýraznění bolesti, otoku tváře nebo ke zvýšení teploty nad 38 stupňů C, je potřeba se dostavit co nejdříve na kontrolu a převaz. První převaz je proveden ráno následujícího dne od operace uší, další obvykle 5.-7. den. Celkový obvaz hlavy je sejmut 10.--14- den po operaci uší, kdy jsou také odstraněny stehy za boltcem, pokud byl použit nevstřebatelný šicí materiál. Po sejmutí obvazu je třeba umýt vlasy, které pak myjeme pravidelně denně po dobu několika dnů. Dalších 10-14 dnů doporučujeme chránit boltce na noc šátkem nebo čelenkou. Pacienta by také neměla znepokojovat snížená citlivost boltců, která může přetrvávat i několik týdnů. Z tohoto důvodu je nutné chránit uši před chladem, obzvláště v zimních měsících. Doporučujeme také vyvarovat se prostředí se zvýšeným rizikem infekce, jako je například koupání ve veřejných bazénech nebo rybnících. Do běžného režimu se pacient může zapojit po sejmutí obvazu a zvýšená fyzická zátěž při sportu je možná po 3-4 týdnech od operace uší. Výše uvedené údaje a doporučení vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je však individuální a závisí na daných schopnostech hojení organismu každého jedince a rozsahu výkonu.


  • Před a po

Plastická operace uší

 

Diskuze

Lucie (12.12.2016) - přišívání uší
Dobrý den, syn je týden po přišití uší, kdy může spát na boku. Uši ho nebolí, když ...

Zobrazit dotaz

Josef (21.11.2016) - Popraskani stehu po xx letech
Dobry den, chtel bych se zeptat zdali prisite usi muzou v dospelosti popraskata udelat v usich ...

Zobrazit dotaz

Kateřina (16.12.2015) - stav po otoplastice
Dobrý den, malá je také 2 roky po otoplastice. Hned po operaci nám lékař sdělil, že to ...

Zobrazit dotaz

Martina (22.07.2015) - korekce po otoplastice
Dobrý den, před 10 měsíci jsem absolvovala plastiku uší, ale s výsledkem bohužel nejsem ...

Zobrazit dotaz

Diskuse: Plastická operace uší (Otoplastika)