Modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Podívejte se na videa zákroků

Modelace prsů je operací, která se provádí tehdy, dojde-li k výraznému prověšení prsů, za účelem zlepšení jejich tvaru a pevnosti.

Postupný pokles prsu, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Postupný pokles prsu

Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženskosti. Není proto divu, že jejich tvar, symetrie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy v případě, že dojde podle jejího názoru nebo názoru okolí k nějaké odchylce. Změny tvaru prsů, které si vyžadují plastickochirurgickou úpravu pomocí modelace prsou, jsou podmíněny především hormonálními změnami v organismu ženy, jež probíhají v souvislosti s graviditou a menopausou.

Proč modelace prsou

Gravidita a laktace (těhotenství a kojení) mají většinou na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže se roztahuje. Po ukončení kojení nastupují změny v prsní žláze, které ve svém důsledku vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle nevrací do původního stavu. Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena porušením elastických vazivových vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím příliš rychlém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. Na vytažené kůži tak často zůstávají mnohočetné jemné strie. Toto je patrné zejména při opakovaných těhotenstvích jdoucích v rychlém sledu za sebou nebo při extrémních zvětšeních prsů nejčastěji při prvním těhotenství. Druhým kritickým obdobím v životě ženy je období přechodu (menopauza). Jakmile se žena přiblíží k menopauze, začnou v mléčné žláze probíhat změny, které opět ve svém důsledku vedou ke zmenšení jejího objemu. Kůže, která v tomto věku již ztratila svou původní pružnost, je povolená a nemá schopnost přizpůsobit se objemovým změnám vlastní žlázy. V obou popsaných případech, jak po prodělaném těhotenství, tak s nástupem menopauzy, kdy dojde k výraznému zmenšení prsní žlázy bez přizpůsobení kožního krytu těmto objemovým změnám, nastane zcela patrný nepoměr mezi velikostí žlázy a plošným rozměrem kůže.

Rozsah kožního nadbytku a umístění výsledných jizev, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Rozsah kožního nadbytku a umístění výsledných jizev

Tukové tkáně v prsu také nebývá mnoho, protože u většiny žen se tuk ukládá na bocích a stehnech a na prsou ubývá vždy jako první. Velikost kožního krytu tak neodpovídá velikosti žlázy, kterou obaluje. To se pak ve svém důsledku projeví v povolení až svěšení prsu jako celku. Z toho lze logicky vyvodit, že modelace prsou je v těchto případech úpravou velikosti kožního krytu prsu, spočívající v odstranění jeho nadbytku. Dle místního nálezu se při modelaci prsou provádí též tvarová úprava žlázy. Pokud není povolení prsu tak výrazné a žláza nemá větší rozměry, stačí někdy upravit tvar pouze odstraněním kožního nadbytku. Pokud je však žláza větší a prs více povolený, je většinou nutné zmodelovat i žlázu do nového žádaného tvaru. Na poklesu a změně tvaru ženských prsů má také vliv jejich velikost. U prsů větší velikosti a tím pádem i hmotnosti vzrůstá tendence k jejich povolování a poklesu. Při chirurgické modelaci prsou je v těchto případech většinou nezbytné upravit i jejich velikost ve smyslu zmenšení prsou. Tím se výrazně zmírní riziko dalšího postupného povolování. V případě opačném, kdy dojde k výraznému úbytku prsní žlázy, je možné provést zvětšení prsou doplněním objemu pomocí umělých prsních implantátů. Všechny modelace prsou na tvarově a velikostně změněných prsech jsou však prováděny za cenu jizev.

Modelace s výslednou jizvou ve tvaru S, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Modelace s výslednou jizvou ve tvaru S

Modelace prsou - rozhodnutí

Jizvy jsou ve většině případů vedeny kolem prsního dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu tvar kotvy. Jizvy však postupem času během několika měsíců blednou a stávají se méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný efekt je individuální. Optimální věková hranice pro provádění modelace prsou je variabilní. Všeobecně doporučujeme řešit velikost a tvar prsů až v době, kdy již žena neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám, které mohou mít i na dobrý operační výsledek negativní vliv. Na druhou stranu, v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje, lze modelaci prsou na její žádost provést i dříve. Je tu však riziko, že pacientka nebude moci normálně kojit, zejména co se týká dostatečného objemu mateřského mléka, protože zásah do mléčné žlázy je u modelace prsou ve většině případů nutný, i když v těchto případech se vždy snažíme provést takový typ modelace prsou, který žlázu a její funkci ohrozí co nejméně. Prvním a velmi důležitým krokem před rozhodnutím o modelaci prsou je proto osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Je třeba zhodnotit problémy týkající se tvaru a velikosti prsů, a zejména motivaci a eventuální psychické důvody, které vedou pacientku ke zvažované modelaci prsů. Každá modelace prsou je individuálně specifická a tomu také odpovídá individuální přístup chirurga ke každé pacientce.

Umístění výsledné jizvy, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Umístění výsledné jizvy
Rozsah nadbytku kůže, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Rozsah nadbytku kůže

Modelace prsou - zákrok

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá podle náročnosti v průměru 1,5-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový zdravotní stav pacientky, který je zároveň základním předpokladem provedení modelace prsou. Je mnoho variant, jak provést vlastní operaci, které závisí především na výchozím tvaru a velikosti prsů a také na výsledném pooperačním tvaru, kterého chceme zákrokem dosáhnout. V některých případech, kdy se jedná pouze o nevelké povolení kožního krytu a není potřeba provádět úpravy tvaru žlázy, postačí někdy pouze odstranění nadbytku kůže v okolí prsního dvorce. Po této modelaci pak zůstává jizva jen okolo dvorce na hranici pigmentované kůže. Tato jizva bývá později velice málo nápadná až neznatelná. Se vzrůstající nutností tvarových a velikostních změn se zvětšuje i rozsah samotné modelace prsou a výsledných jizev. Ty jsou ve většině případů umístěny, jak již bylo řečeno výše, okolo dvorce, kolmo dolů do podprsní rýhy a v průběhu této rýhy, do tvaru kotvy. V některých případech, zejména pokud je žláza v dostatečném objemu a rozsah změn není tak velký, je možné vést jizvy pouze kolem dvorce a dále dolů a obloukem k zevní straně podprsní rýhy, takže jizva je v menším rozsahu a esteticky neruší např. v hlubším výstřihu apod.

Kombinace modelace prsou s augmentací, modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Kombinace modelace prsou s augmentací

Modelace prsou - pooperační ošetření

Následující den ráno od modelace prsou se provádí převaz, odstraňují se drény a je-li operační rána i celkový stav stabilizovaný, může být pacientka propuštěna s celkovým obvazem prsů do domácího ošetření. První dny po modelaci prsou je třeba dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže, zejména zátěže horních končetin. Na další převaz přichází pacientka 3. - 4. den od modelace prsou. Stehy jsou odstraněny 7. - 10. pooperační den. Zároveň je pacientka operatérem poučena o tlakových masážích jizev. Pacientka po modelaci prsou nosí elastickou podprsenku sportovního typu. Další kontroly jsou prováděny individuálně, minimálně do tří měsíců od modelace prsou, kdy již by měl být i tvar prsů stabilizován. Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po 7 - 10 dnech od modelace prsou. Plná fyzická zátěž je však možná až asi po 1-2 měsících, v závislosti na hojení a rekonvalescenci. S odstupem půl roku se pak doporučuje zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 30 let věku. Dále jsou nezbytné kontroly plastickým chirurgem vždy, dojde-li, zejména během kratší doby (dny, týdny), ke změně tvaru prsu, změně konzistence (zatvrdnutí) nebo k zánětlivým projevům v prsu eventuálně v podpaží. Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je však proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.


  • Před a po

Modelace prsou

 

  • Videa

Klára, modelace prsů s odstraněním asymetrie, NŽDP

Jana, modelace prsů - II. NŽDP I, 2011

Nikola, modelace prsů s odstraněním asymetrie

Jana, modelace prsů s odstraněním asymetrie, NŽDP


Videa tohoto zákroku >>

Diskuze

Marita (12.07.2018) - Operace a užívání psychofarmak
Dobrý den, netluče se při plastické operaci narkóza s užíváním některých psychofarmak? ...

Zobrazit dotaz

Nik (25.01.2018) - 7 dni po zmenšení prsou
Dobrý den, prosím mám dotaz. Jsem sedm dní po zmenšení prsou. Při domácí výměně ...

Zobrazit dotaz

Thuy Linh (29.10.2017) - Modelace prsou
Dobry den, jsem právě narodila 2 měsíc. Teď jsem doma a chci dělat modelace povídkách ...

Zobrazit dotaz

Alina Zaychenko (30.06.2017) - Modelace prsou
Dobrý den. Mám takový dotaz, po kojení a po porodu jsem zhubla, kvůli tomu mi zmizeli skoro ...

Zobrazit dotaz

Diskuse: Modelace prsou (mastopexe, mammaplastika)

Kontaktní formulář:

 


Jméno *:
E-mail *:

Telefon:
Mobil:

Ulice:
Číslo:
Město:
PSČ:
Stát:

Vyberte operaci:

Obrázek 1:
Obrázek 2:
Obrázek 3:
Obrázek 4:
Obrázek 5:

Komentář *:

* povinné položky