Průvodce – augmentace prsou

Zvětšení prsou (augmentace) je jedním z nejžádanějších zákroků v plastické chirurgii. Přemýšlíte o augmentaci? Pak se vám hlavou nejspíš honí spousta otázek. Možná pochybujete o výsledku, možná jste slyšela o bolesti a jizvách po zákroku. A možná nemáte úplně přesné informace.<úp>¨

Ujasněte si je – průvodce augmentací poskytuje stručný přehled informací, které ženy před zákrokem zajímají, a zároveň odkazuje na články, které problematiku augmentace prsů popisují podrobněji. Stačí rozkliknout odkazy v textu.<(p>

Lékařská péče

Nastudujte maximum informací o zákroku, předoperační péči i o tom, jak zákrok probíhá.

Jak vybrat lékaře a kliniku?

Výběr kliniky a lékaře je prvním krokem k augmentaci. Lékař by měl být zkušený profesionál s patřičnými atestacemi, člověk se zkušenostmi, estetickým cítěním a také člen Společnosti estetické chirurgie.

Jak augmentace probíhá?

To do značné míry záleží na tom, jaký přístup k augmentaci lékař zvolí. V Česku se používají tři základní způsoby – a ty se od sebe liší. Každý má své klady, svá rizika a nejvhodnější vybere lékař.

Co se dozvím na první konzultaci s lékařem?

První konzultace rozptýlí obavy a stres a utvrdí vás v tom, zda je augmentace správné rozhodnutí. Lékař vám poskytne vyčerpávající informace, a to samé bude chtít i od vás. Také vám vyšetří poprsí a zhodnotí jeho stav.

Co všechno mě čeká před operací?

Augmentace na straně jedné spadá do jednodenní chirurgie, na straně druhé jde stále o operaci, která probíhá v narkóze. Režim před operací tak zahrnuje i klasické předoperační vyšetření a mamograf.

Vaše zdraví

Přečtěte si, jaký je vztah mezi augmentací a mateřstvím, jak vypadají první hodiny po operaci a jaká rizika jsou s augmentací spojena.

Je pro mě augmentace vhodná?

Vhodnou kandidátkou je žena, která je stoprocentně fit po fyzické, ale i psychické stránce. Věková hranice je variabilní. Naopak komu augmentaci nedoporučujeme, jsou ženy, které ji podstupují jen na přání partnera, nebo chtějí brzy otěhotnět.

Jak se budu cítit těsně po operaci?

To je individuální. Pokud nenastanou komplikace, jde pacientka už druhý den domů. Musí ale dodržovat režim těsně po operaci. Právě jeho dodržování má velký vliv na konečnou podobu prsů.

Je augmentace spojená s riziky?

Komplikace není možné nikdy zcela vyloučit, závažné komplikace jsou ale u augmentace velmi vzácné. Ke krátkodobým rizikům patří například pooperační nevolnost, alergie na léky nebo vznik infekce. Mezi dlouhodobá rizika patří třeba prasknutí implantátu, jeho dislokace nebo vznik kapsuly.

Výsledek operace

Zjistěte, jaký vliv má tvar implantátů na konečnou podobu prsů po augmentaci, co ovlivňuje viditelnost jizev a zda je nutné po operaci omezit některé aktivity.

Jak se starat o nové poprsí po operaci?

Péče o prsa samozřejmě nekončí ihned poté, co zmizí modřiny. Dlouhodobý režim po operaci zahrnuje například nošení speciální podprsenky a některá omezení v pohybových aktivitách.

Jsou jizvy po augmentaci vidět?

Cílem augmentace jsou kromě krásných prsou jen minimálně nápadné jizvy, které nepoutají pozornost. Umístění jizev závisí na operačním přístupu a vliv na jejich (ne)viditelnost má i odpovědný pooperační přístup.

Budu s novými prsy spokojená?

S novými prsy je spokojená drtivá většina pacientek. Ve Spojených státech je to dokonce 97 % žen po augmentaci. Ideální nová prsa vypadají přirozeně a jsou přiměřeně velká ke konstituci pacientky.

Jaká je životnost implantátů?

Implantáty mají omezenou životnost, která je závislá na velkém množství faktorů. U některých pacientek je nutné implantáty vyměnit po deseti letech, u jiných až po dvou desetiletích.