novy-zivio-diky-plastice.jpg

Krok první

Výběr kliniky a chirurga

Rozhodnout se pro augmentaci, zvětšení prsů, je důležitý krok, který člověk nedělá každý den. Jde o zásah nejen do fyzického, ale i psychického stavu člověka. I proto by si měl člověk vybrat lékaře, který bude v první řadě zkušený profesionál s patřičnými atestacemi, v té druhé ale i člověk se schopností empatie a estetickým cítěním.

Hlavním měřítkem při výběru chirurga a kliniky plastické chirugie nesmí být cena, ale kvalita poskytované péče. Pro výběr kliniky pak platí tři základní pravidla: klinika by měla mít registraci nestátního zdravotnického zařízení, měla by poskytovat kvalitní preoperační i pooperační péči a v neposlední řadě by měla při pobytu poskytovat maximální komfort a soukromí.

Chirurg musí být kvalifikovaný a zkušený

Při samotném výběru chirurga je pak třeba mít na paměti, že kvalitu péče zaručuje jednak dostatečná kvalifikace, a pak především zkušenosti. Plastický chirurg musí mít atestaci z plastické chirurgie, která je zárukou toho, že lékař má za sebou tři roky všeobecné chirurgické přípravy a následně pět let na akreditovaných odděleních plastické chirurgie zakončených atestací.

Garant způsobilosti – Společnost estetické chirurgie

I díky tomu se lékař stává členem Společnosti estetické chirurgie, která je garantem způsobilosti svých členů. Pokud je lékař členem této společnosti, pak máte nejen jistotu toho, že má opravdu atestaci a z plastické chirurgie, ale zároveň záruku minimálního počtu osobně odoperovaných zákroků.

Dalším důležitým měřítkem jsou zkušenosti, které lékař má a které se promítají do jeho práce. Právě díky zkušenostem dokáže plastický chirurg správně diagnostikovat problém a následně ho vyřešit. Při samotné operaci pak velkou roli hrají i manuální zručnost, představivost a estetické cítění chirurga.

Tou nejlepší reklamou jsou reference

Říká se: Důvěřuj, ale prověřuj. Proto se doporučuje konzultovat svá přání a své potřeby minimálně s dvěma odborníky na plastickou chirurgii. Kvalitní plastický chirurg vám nikdy nebude slibovat zázraky na počkání, ale realisticky s vámi zhodnotí možnosti, které jsou, upozorní vás na rizika, vyjádří svůj názor a navrhne to nejlepší řešení.

Při výběru plastického chirurga se také vyplatí zjistit si reference od jiných pacientů. Ať už na internetu, nebo jinak. A rozhodně tady neplatí rčení o tom, že špatná reklama je také reklama. Pokud si na vámi vybraného chirurga stěžuje velké množství pacientů, je na místě obezřetnost. Naopak osobní doporučení a možnost spatřit výsledky jeho práce na vlastní oči je potom nad všechny reklamy.