novy-zivio-diky-plastice.jpg

Těsně po operaci

Jak vypadají první hodiny a dny

Augmentace prsů je operační zákrok, po kterém pacientka odchází – pokud nenastanou komplikace – obvykle druhý den po operaci domů. Nicméně to neznamená, že se může okamžitě vrátit ke svému běžnému režimu. Naopak – pooperační péče je velice důležitá a na konečnou podobu prsů má výrazný vliv. Jak vypadá v prvních hodinách a dnech?

Pacientka jde obvykle druhý den po operaci domů

S prvními hodinami a dny po operaci se logicky pojí to největší nepohodlí a diskomfort. Pacientka může po prodělané narkóze cítit lehkou nevolnost, ale už krátce po odeznění narkózy může vstát z postele, odskočit si na toaletu, najíst se…

Pokud nenastanou komplikace, stráví v případě augmentace nebo modelace prsů pacientka v nemocnici jednu noc, druhý den ráno jí lékař odstraní drény, převáže rány, vysvětlí jí režim, který by měla v následujících dnech dodržovat, a propustí ji do domácího ošetření, kde by nicméně měl být někdo, kdo se postará o běžný chod domácnosti. Další péče v prvních dnech se potom odvíjí od typu operace, umístění rány i implantátu.

Bolest utlumí běžně dostupné léky

Co se bolesti týká, závisí její zvládání vždy na konkrétní pacientce, obecně ale platí, že se bolest po augmentaci prsů dá zvládat s pomocí běžně dostupných bolest tišících léků a bolestivé stavy obvykle odezní v horizontu jednoho až dvou týdnů po operaci.

Kromě bolesti pak může pacientka pociťovat určitou ztuhlost bradavek, jejich pálení, napětí v prsou, po operaci také vznikají otoky a modřiny, které ale při dodržení instrukcí od lékaře zmizí během jednoho až dvou týdnů po operaci.

Zhruba týden klidového režimu

Co se fyzických aktivit týká, měla by pacientka po augmentaci prsů dodržet zhruba týden klidový režim. Ostatně, obvykle platí, že se ženy po augmentaci cítí v prvních několika dnech více unavené a samy klid a odpočinek na lůžku vyhledávají. Žena by se v prvním týdnu měla také vyhnout jakýmkoli výraznějším pohybům pažemi, a to hlavně vzhůru. Odpustit by si měla i zvedání a přenášení čehokoli těžkého, zapovězeno má v prvních týdnech i spaní na boku a na břiše.

Do zaměstnání, pokud tedy nejde o těžkou manuální činnost, ale o kancelářskou práci, se žena může vrátit zhruba po deseti dnech. V dalších týdnech a měsících ale samozřejmě musí dodržovat i další pokyny dlouhodobého charakteru, protože za tvarově stabilizované můžeme prsy po augmentaci považovat až za zhruba jeden až dva měsíce od operace, u modelací a zmenšení jsou to dokonce tři až čtyři měsíce od zákroku.