operace-oblicej.jpg

Plastická operace čela

(Forehead lift)

Operace čela je zákrokem, při kterém se vypne povolená kůže v této lokalitě a vyhladí vrásky s výrazným omezením jejich dalšího prohlubování.

09.jpeg Rozsah kožního nadbytku a umístění řezu

Oblast čela je jednou z lokalit, kde můžeme s postupným věkem pozorovat proces stárnutí, projevující se povolením kůže a tvorbou vrásek. Oproti ostatním partiím obličeje je tento proces určitým způsobem specifický. Kůže je zde ke spodním vrstvám mnohem pevněji fixována a proto s její postupující ztrátou pružnosti je následný celkový pokles daleko méně výrazný, nežli v nižších partiích obličeje, např. v oblasti dolní čelisti. Větší pokles kůže čela lze pozorovat nejvíce v jeho spodní části s obočím.

S pevnější fixací ke spodině souvisí spíše než pokles daleko výraznější tvorba mimických vrásek. Ty jsou poměrně nápadné a při mimice se značně prohlubují. Jejich průběh je vodorovný s mírným zvlněním. Nad kořenem nosu se nachází mimický sval, který slouží pro pohyby obočí a jehož snopce se upínají do povrchních kožních vrstev. Jeho účinkem dochází ke tvorbě dvou i více vrásek, které probíhají svisle, kolmo na ostatní vodorovné vrásky čela.

Operace čela - průběh

celo-1.jpg Odstranění kožního nadbytku

Předpokladem k provedení operace čela je dobrý celkový zdravotní stav a příznivý stav kůže čela bez hnisavých ložisek nebo kožních onemocnění. Operace čela je prováděna v celkové anestesii. Operační řez probíhá ve vlasaté části nad čelem, asi 3-4cm nad vlasovou hranicí, jejíž průběh řez a tedy i výsledná jizva paralelně sleduje a končí oboustranně ve spánkové oblasti. Pacientka zůstává při nekomplikovaném pooperačním průběhu po operaci čela hospitalizována na lůžku do druhého dne do rána, kdy je proveden první převaz. Při něm je vyměněn obvaz a poučený pacient odchází do domácího ošetření. Pacient by neměl být znepokojen otokem obličeje, jehož maximum je v oblasti očních víček.

Stejně tak krevní podlitiny v této oblasti patří k normálnímu pooperačnímu průběhu. Rovněž teplota může stoupat až na 38 st.C. Pokud tuto hranici výrazně nepřesahuje a nemá trvalý dlouhodobý charakter, pak tento stav můžeme považovat za normální. V opačném případě je nutné se co nejdříve dostavit na kontrolu. Otoky je možné zmírnit přikládáním studených obkladů a teplotu pomocí léků, které neobsahují kyselinu acetylsalicylovou (proto nikdy neužíváme Acylpyrin, ale volíme např. Paralen). Do sejmutí obvazu, což bývá 4.-5. den po operaci čela, vyžadujeme klidový režim z důvodu snížení rizika pooperačního krvácení a otoku obličeje.

Operace čela - domácí péče

Po sejmutí obvazu se umyjí vlasy a dále již probíhá hojení bez obvazu s pravidelným sprchováním hlavy jednou denně. Další kontroly a převazy jsou prováděny dle místního nálezu. Stehy se odstraňují 10.-14. pooperační den. Rekonvalescence po operaci čela je individuální a závisí na daných schopnostech hojení organismu každého jedince. Pocity tahu a porušení citlivosti v operovaných místech jsou běžným průvodním jevem a po několika týdnech se upraví. Všechny výše uvedené údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je však proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organizmu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta. Efekt operace čela je dlouhodobý, opakovat operaci většinou není třeba.