operace-prsa.jpg

Zmenšení prsou

Zmenšení prsou provádíme u výrazně vyvinutých prsů a to hlavně v případech, kdy tato nadměrná váha přináší zdravotní potíže s držením těla.

Předpoklady pro zmenšení prsou

Jednou ze závažných získaných vad prsů je tzv. hypertrofie prsní žlázy, což znamená velmi výrazné zvětšení prsů při jejich vývoji, často až do nepřirozené a neúnosné velikosti, naprosto neodpovídající tělesným proporcím ženy. Nejčastěji se vyvíjí již v pubertě, ale často vzniká i při kojení, při velikém ztloustnutí a při některých endokrinních (hormonálních), metabolických a gynekologických onemocněních. U případů pubertální hypertrofie lze někdy vystopovat dědičnou souvislost. Prsy u takto postižených žen neodpovídají velikosti a váze pacientky a někdy mohou dosáhnout až gigantických rozměrů (gigantomastie). Pod svou tíhou pak zcela zákonitě povolují a klesají. Nadměrná velikost prsů ve většině případů nebývá jen vadou kosmetickou, ale je druhotně příčinou dalších obtíží, jako např. problémů s páteří a držením těla, které pacientku ohrožují rizikem trvalých následků. Mohou se vyskytnout i opakované záněty, ekzémy a plísňové infekce kůže pod prsy a na jejich spodní straně, která se velmi snadno a často zapařuje. Při výrazných rozměrech prsů dochází někdy i k dechovým obtížím. Nelze opomenout ani možnost vzniku vážných psychických obtíží, které souvisí se sníženým společenským uplatněním, s problémy v navazování partnerských vztahů, atd. Pro to všechno je velmi důležité přistoupit ke zmenšení prsou co možná nejdříve, než dojde k rozvoji těchto druhotných poruch. Navíc je paradoxem, že nadměrně vyvinuté prsy většinou nedostatečně a často vůbec neplní svou funkci - tzn. při kojení, kdy žláza nedostatečně produkuje mateřské mléko.

Principem zmenšení prsou hypertrofických prsů, které jsou vždy více či méně pokleslé, je odpovídající zmenšení žlázy, její modelace do žádaného tvaru s posunem dvorce a v neposlední řadě v odstranění přebytečné kůže. Princip zmenšení prsou je popsán u modelace prsou. Nutno však zdůraznit, že při zmenšení prsou dochází k odstranění výrazně většího přebytku žlázy i kůže. Zmenšení prsou je vždy rozsáhlejší a pro pacientku více zatěžující. Jizvy jsou vždy vedeny v plném rozsahu jako u modelace, tj. ve tvaru kotvy. Jizva v podprsní rýze je podstatně delší, zejména směrem do strany. Po zmenšení prsou zůstává pacientka hospitalizována na lůžku nejméně po dobu 2-3 dnů. Ostatní pooperační průběh se jinak výrazně neliší od průběhu po modelaci prsů, jen je třeba počítat s delším obdobím rekonvalescence.