operace-prsa.jpg

Modelace prsou

(mastopexe, mammaplastika)

Modelace prsů je operací, která se provádí tehdy, dojde-li k výraznému prověšení prsů, za účelem zlepšení jejich tvaru a pevnosti.

Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženskosti. Není proto divu, že jejich tvar, symetrie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy v případě, že dojde podle jejího názoru nebo názoru okolí k nějaké odchylce. Změny tvaru prsů, které si vyžadují plastickochirurgickou úpravu pomocí modelace prsou, jsou podmíněny především hormonálními změnami v organismu ženy, jež probíhají v souvislosti s graviditou nebo menopausou.

Proč modelace prsou

modelace-4.jpg Postupný pokles prsu

Gravidita a laktace (těhotenství a kojení) mají většinou na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže se roztahuje. Po ukončení kojení nastupují změny v prsní žláze, které ve svém důsledku vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle nevrací do původního stavu. Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena porušením elastických vazivových vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím příliš rychlém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. Na vytažené kůži tak často zůstávají mnohočetné jemné strie. Toto je patrné zejména při opakovaných těhotenstvích jdoucích v rychlém sledu za sebou nebo při extrémních zvětšeních prsů nejčastěji při prvním těhotenství. Druhým kritickým obdobím v životě ženy je období přechodu (menopauza). Jakmile se žena přiblíží k menopauze, začnou v mléčné žláze probíhat změny, které opět ve svém důsledku vedou ke zmenšení jejího objemu. Kůže, která v tomto věku již ztratila svou původní pružnost, je povolená a nemá schopnost přizpůsobit se objemovým změnám vlastní žlázy. V obou popsaných případech, jak po prodělaném těhotenství, tak s nástupem menopauzy, kdy dojde k výraznému zmenšení prsní žlázy bez přizpůsobení kožního krytu těmto objemovým změnám, nastane zcela patrný nepoměr mezi velikostí žlázy a plošným rozměrem kůže.

modelace-3.jpg Rozsah kožního nadbytku a umístění výsledných jizev

Tukové tkáně v prsu také nebývá mnoho, protože u většiny žen se tuk ukládá na bocích a stehnech a na prsou ubývá vždy jako první. Velikost kožního krytu tak neodpovídá velikosti žlázy, kterou obaluje. To se pak ve svém důsledku projeví v povolení až svěšení prsu jako celku. Z toho lze logicky vyvodit, že modelace prsou je v těchto případech úpravou velikosti kožního krytu prsu, spočívající v odstranění jeho nadbytku. Dle místního nálezu se při modelaci prsou provádí též tvarová úprava žlázy. Pokud není povolení prsu tak výrazné a žláza nemá větší rozměry, stačí někdy upravit tvar pouze odstraněním kožního nadbytku. Pokud je však žláza větší a prs více povolený, je většinou nutné zmodelovat i žlázu do nového žádaného tvaru. Na poklesu a změně tvaru ženských prsů má také vliv jejich velikost. U prsů větší velikosti a tím pádem i hmotnosti vzrůstá tendence k jejich povolování a poklesu. Při chirurgické modelaci prsou je v těchto případech většinou nezbytné upravit i jejich velikost ve smyslu zmenšení prsou. Tím se výrazně zmírní riziko dalšího postupného povolování. V případě opačném, kdy dojde k výraznému úbytku prsní žlázy, je možné provést zvětšení prsou doplněním objemu pomocí umělých prsních implantátů. Všechny modelace prsou na tvarově a velikostně změněných prsech jsou však prováděny za cenu jizev.

Modelace prsou - rozhodnutí

modelace-2.jpg Modelace s výslednou jizvou ve tvaru S

Jizvy jsou ve většině případů vedeny kolem prsního dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu tvar kotvy. Jizvy však postupem času během několika měsíců po operaci blednou a stávají se méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný efekt je individuální. Optimální věková hranice pro provádění modelace prsou je variabilní. Všeobecně doporučujeme řešit velikost a tvar prsů až v době, kdy již žena neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám, které mohou mít i na dobrý operační výsledek negativní vliv. Na druhou stranu, v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje, lze modelaci prsou na její žádost provést i dříve. Je tu však riziko, že pacientka nebude moci normálně kojit, zejména co se týká dostatečného objemu mateřského mléka, protože zásah do mléčné žlázy je u modelace prsou ve většině případů nutný, i když v těchto případech se vždy snažíme provést takový typ modelace prsou, který žlázu a její funkci ohrozí co nejméně. Prvním a velmi důležitým krokem před rozhodnutím o modelaci prsou je proto osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Je třeba zhodnotit problémy týkající se tvaru a velikosti prsů, a zejména motivaci a eventuální psychické důvody, které vedou pacientku ke zvažované modelaci prsů. Každá modelace prsou je individuálně specifická a tomu také odpovídá individuální přístup chirurga ke každé pacientce.

Modelace prsou - zákrok

modelace-1.jpg Rozsah nadbytku kůže / Umístění výsledné jizvy

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá podle náročnosti v průměru 1,5-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový zdravotní stav pacientky, který je zároveň základním předpokladem provedení modelace prsou. Je mnoho variant, jak provést vlastní operaci, které závisí především na výchozím tvaru a velikosti prsů a také na výsledném pooperačním tvaru, kterého chceme zákrokem dosáhnout. V některých případech, kdy se jedná pouze o nevelké povolení kožního krytu a není potřeba provádět úpravy tvaru žlázy, postačí někdy pouze odstranění nadbytku kůže v okolí prsního dvorce. Po této modelaci prsou pak zůstává jizva jen okolo dvorce na hranici pigmentované kůže. Tato jizva bývá později velice málo nápadná až neznatelná. Se vzrůstající nutností tvarových a velikostních změn se zvětšuje i rozsah samotné modelace prsou a výsledných jizev. Ty jsou ve většině případů umístěny, jak již bylo řečeno výše, okolo dvorce, kolmo dolů do podprsní rýhy a v průběhu této rýhy, do tvaru kotvy. V některých případech, zejména pokud je žláza v dostatečném objemu a rozsah změn není tak velký, je možné vést jizvy pouze kolem dvorce a dále dolů a obloukem k zevní straně podprsní rýhy, takže jizva je v menším rozsahu a esteticky neruší např. v hlubším výstřihu nebo plavkách apod.

Modelace prsou - pooperační ošetření

Modelace prsou Kombinace modelace prsou
s augmentací

Následující den ráno od modelace prsou se provádí převaz, odstraňují se drény a je-li operační rána i celkový stav stabilizovaný, může být pacientka propuštěna s celkovým obvazem prsů do domácího ošetření. První dny po modelaci prsou je třeba dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže, zejména zátěže horních končetin. Na další převaz přichází pacientka 3. - 4. den od modelace prsou. Stehy jsou odstraněny 7. - 10. pooperační den. Zároveň je pacientka operatérem poučena o tlakových masážích jizev. Pacientka po modelaci prsou nosí speciální elastickou podprsenku sportovního typu. Další kontroly jsou prováděny individuálně, minimálně do tří měsíců od plastické operace - modelace prsou, kdy již by měl být i tvar prsů stabilizován. Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po 7 - 10 dnech od modelace prsou. Plná fyzická zátěž je však možná až asi po 1-2 měsících, v závislosti na hojení a rekonvalescenci. S odstupem půl roku se pak doporučuje zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 30 let věku. Dále jsou nezbytné kontroly plastickým chirurgem vždy, dojde-li, zejména během kratší doby (dny, týdny), ke změně tvaru prsu, změně konzistence (zatvrdnutí) nebo k zánětlivým projevům v prsu eventuálně v podpaží. Tyto údaje vycházejí ze zkušeností z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je však proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta.


Proč právě
Dr. Tomáš Doležal?

osobni_pristup.svg

Osobní přístup
 

 

veškeré operace provádí MUDr. Tomáš Doležal

od vstupní konzultace přes operaci až po poslední kontrolu

pan doktor s Vámi vybere to nejlepší řešení vašeho požadavku

po celou dobu má klient telefonní číslo pana doktora a může ho kontaktovat

profesionalita__a_dlouholeta_praxe.svg

Profesionalita a dlouholetá praxe

 

více jak 25 let praxe

stáže v zahraničí

člen mezinárodních organizací plastických chirurgů

pan doktor realizoval více jak 8500 plastických operací

utulne_prostredi_male_soukrome_kliniky.svg

Útulné prostředí malé soukromé kliniky

 

nadstandardní jednolůžkové pokoje, domácí prostředí

ctíme vaše soukromí

tým milých a ochotných sestřiček

profesionální tým na sále

zázemí kliniky (moderní technické vybavení, specialisté souvisejících lékařských oborů – anesteziologie, interní lékařství, psychologie)

komplexnost_sluzeb.svg

 Komplexnost služeb
   

 

kompletní předoperační vyšetření

vyšetření prsů

zdravotní prádlo

Naše služby

img-face-mobile.png
img-tits-mobile.png
img-body-mobile.png